Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LV sesja Rady Miejskiej VII kadencji

Informujemy, iż w dniu 30 marca br. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej VII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

Otwarcie obrad.

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Zamknięcie obrad.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt