Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nowe władze w gostynińskim PTTK

W dniu 24 marca br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego odbył się XVI Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gostyninie. Spotkanie otworzył prezes pan Mariusz Gajewski, który powitał zebranych w sali uczestników i zaproszonych gości, a wśród nich Zastępcę Burmistrza panią Halinę Fijałkowską.

W trakcie zjazdu oddano hołd minutą ciszy zmarłym członkom PTTK.

Ustępujący zarząd jednogłośne otrzymał absolutorium. Dotychczasowy prezes Mariusz Gajewski i jego zastępca Stanisław Przedlacki zrezygnowali z wzięcia udziału w głosowaniu.

Został wybrany nowy zarząd, w skład którego weszli: Danuta Jaskulska, Alina Głodowska, Joanna Kuciapska, Anna Sierpińska i Teresa Topólniak. Za dwa tygodnie zostanie wybrany spośród nowo wybranego zarządu prezes PTTK.

Przedstawicielem na regionalną konferencję został Mariusz Gajewski, a komisję rewizyjną utworzyli: Teresa Murawska, Krystyna Pius i Modest Wojtczak.

Na najbliższe cztery lata działalności ustalono najważniejsze punkty działania, które dotyczą: pozyskiwania nowych członków, efektywniejszej współpracy z samorządami, atrakcyjności imprez, zwiększonej współpracy z innymi oddziałami PTTK, poprawy komunikacji społecznej na portalach społecznościowych, opracowania regulaminu odznaki Oddziału, przygotowania pieczęci okolicznościowej i przygotowania w tym roku obchodów 60-lecia istnienia Oddziału.

 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK
 • Walne zebranie w PTTK

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt