Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

W dniu 8 kwietnia br. Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie wraz Uczniowskim Klubem "Alfa" i Uczniowskim Klubem Sportowym "Trójka" z Gostynina zapraszają wszystkich chętnych na XIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, od godz. 10.00.

Regulamin imprezy przedstawia się następująco:

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzowanie tenisa stołowego, stwarzanie możliwości sportowej rywalizacji wśród pracowników oświaty.

2. Ukazanie form czynnego wypoczynku.

3. Integracja pracowników oświaty.

4. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek poszczególnych kategorii wiekowych.

II. TERMIN

8 kwietnia 2017 r. (sobota) godzina 10.00

III. MIEJSCE ZAWODÓW

 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte

w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin / wejście od ul. Płockiej / 

IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW

1.     Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie

2.     Uczniowski Klub Sportowy "ALFA" w Gostyninie

3.     Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Gostyninie 

V. UCZESTNICY

1.     Nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu województwa mazowieckiego.

Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

kobiety

- do 40 lat

powyżej 40 lat

mężczyźni

- amatorzy do 40 lat

- amatorzy 41 – 50 lat

- amatorzy powyżej 50 lat

- open /zawodnicy zrzeszeni w PZTS/

VI. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

1.      Punkty przyznawane będą według klucza:

I – 10 pkt; II – 8 pkt; III – 7 pkt; IV – 6 pkt; V – 5 pkt; VI – 4 pkt;

VII – VIII – 3 pkt; IX – XII – 2 pkt; XIII – XVI – 1 pkt.

Za każdego zgłoszonego do turnieju zawodnika powiaty otrzymają dodatkowo 0,5 pkt. Suma zdobytych punktów decyduje o kolejności w turnieju poszczególnych powiatów. Przy tej samej liczbie punktów dwóch lub więcej powiatów o kolejności decyduje wyższa lokata zawodnika w kategorii mężczyzn w turnieju open.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA

1.      Imienne zgłoszenia /z podziałem na kategorie wiekowe/ prosimy kierować

do dnia 31 marca 2017 roku

na adres: Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie

ul. Wojska Polskiego 10/3 , 09-500 Gostynin

tel: 24 235 26 10 e-mail: gostynin@znp.edu.pl

2.      W wyjątkowych przypadkach w dniu 02.04.2016 r. do godz. 9.15

VIII. SYSTEM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1.  Obowiązują aktualne przepisy PZTS.

2.     System rozgrywania zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników
/do dwóch porażek, system grupowy/.

IX. NAGRODY I TYTUŁY

1.     Trzy pierwsze powiaty w punktacji drużynowej zostaną uhonorowane Pucharem.

2.    Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1.      Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł.

2.     Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem (np.: kwestie sporne) rozstrzyga organizator.

3.     Po zakończeniu wszystkich spotkań odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i nagród.

4.    Zaplanowano obiad dla wszystkich uczestników turnieju.

5.   Bliższych informacji o turnieju można uzyskać:

Arkadiusz Rutowski – tel. 505 495 164 Andrzej Osiak – tel. 791 666 170

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP . w Gostyninie

Andrzej Osiak

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt