Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji chodnika i miejsc postojowych pomiędzy ul. Polną a 3 Maja

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu pomiędzy ul. Polną 12 a ul. 3 Maja w Gostyninie.

Na tych działkach zlokalizowane są chodniki, droga wewnętrzna, zjazdy, uzbrojenie terenu w postaci sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, telekomunikacyjne, zieleń niska i średniowysoka.

Należy opracować dokumentację obejmującą m.in.: modernizację chodników, miejsc postojowych i drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu kostką betonową i płytami ażurowymi, wykonanie odwodnienia terenu, dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni, wymianę istniejących krawężników i obrzeży oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3291


 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt