Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 210.000 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Propozycja wysokości udzielonej dotacji

Uzasadnienie wyboru

 

1

 

 

 

 

 

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

1. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

 

25.000

18.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

 

 

2

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM”, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

 

2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa”

 

21.390

1.500

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

3

Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ-TEAM”, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

 

3. Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu Życia – szkoleniu z łyżwiarstwa.

 

17.550

1.500

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

4

Miejski Klub Sportowy MAZUR, ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

 

4. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych drużyn młodzieżowych i seniorów piłki nożnej w 2017r.

 

209.000

145.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

5

Uczniowski Klub Sportowy ALFA przy Gimnazjum nr 2 w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin

 

5. Realizacja Programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

30.000

17.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

6

Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL EDUCATION, ul. Moniuszki 4/2,
09-500 Gostynin

 

6. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w roku 2017

30.860

7.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

7

Miejski Uczniowski Klub Sportowy HANDBALL TEAM, ul. Kutnowska 7a,
09-500 Gostynina

 

7.Młodzież i dzieci z terenu miasta Gostynina aktywni fizycznie – propagowanie i rozwój piłki ręcznej wśród chłopców z terenu miasta

 

33.800

15.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

8

Klub Żeglarski HALS, ul. Czapskiego 37a,
09-500 Gostynin

8. Liga paintballu hero

19.500

1.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

9

Klub Żeglarski HALS, ul. Czapskiego 37a,
09-500 Gostynin

9. Gostynińska Szkółka Żeglarska

 

32.750

3.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

10

Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83, ul. Armii Krajowej 25a, 09-500 Gostynin

 

10. Udział SzUKS GOSTMAT83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – II liga

 

 

5.400

1.000

Oferta spełnia w sposób zadowalający wymogi formalne i merytoryczne.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt