Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 17 marca 2017 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3091/6 o powierzchni 0,0088 ha położonej w Gostyninie przy ulicy Tadeusza Kościuszki, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na dodzielenie do działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym 3091/7.


Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Paweł Witold Kalinowski
 

 

Gostynin, dnia 16.03.2017 r.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt