Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gostynińskiego trwać będzie od 13 marca br. do 24 marca br. Siedziba Komisji znajdować się będzie w Miejskim Centrum Kultury, ul. 18 Stycznia 2.

Osoby z terenu miasta Gostynina zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 13-16 marca br.  - mężczyźni i 23 marca br. - kobiety.

Do kwalifikacji wojskowej  wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1998 r.

- mężczyzn urodzonych w latach 1993-1974, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które  zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli niezdolność ta upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej; oraz osoby które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli niezdolność ta upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do stawienia się w terminie i miejscu wskazanym na wezwaniu.

  • kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt