Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Delegacja z Langenfeld odwiedziła Gostynin

Okres pandemii Coronavirusa  niespodziewanie przerwał, cyklicznie organizowane przez Gminę Miasta Gostynina razem z miastem partnerskim Langenfeld Rhld, projekty. Władze samorządowe Gostynina wyszły w br. z inicjatywą odnowienia i zaktywizowania międzynarodowych kontaktów. Burmistrzowi Gostynina zależało  w pierwszej kolejności na wznowieniu z niemieckimi partnerem realizacji projektów o wymiarze edukacyjnym.

Okazją do wznowienia kontaktów był przypadający w br.  jubileusz 25-lecia partnerstwa Gostynina i Langenfeld. Burmistrz Paweł Kalinowski zaprosił przedstawicieli władz samorządowych oraz członków Komitetu Partnerstwa Miasta Langenfeld do Polski. Zaproszenie przyjął m.in. Frank Schneider Burmistrz Miasta Langenfled oraz Elmar Widera prezes Komitetu. Zorganizowana została czterodniowa konferencja pn. Realizacja wymiaru kształceniowego przy udziale placówek edukacyjnych dla spotkań młodzieży w Polsce. Celem spotkania było przekonanie strony niemieckiej do prowadzenia wspólnych  inicjatyw w naszym kraju, a szczególnie w Gostyninie. Dzięki programowi konferencji w okresie 25-28 maja 2023 r. przedstawicie Langenfeld zapoznali się  możliwościami realizacji atrakcyjnych i różnorodnych projektów polsko-niemieckich oraz zagwarantowania wysokiego poziomu edukacyjnego ich prowadzenia w Polsce. Podczas konferencji przybliżone zostały osobom odpowiedzialnym za kontakty partnerskie w Langenfeldzie placówki oświatowe, kulturalne, sportowe oraz ich oferty edukacyjne w naszym kraju (na przykładzie Gdańska i Warszawy) oraz w Gostyninie. Strona niemiecka mogła przekonać się o szerokich możliwościach uatrakcyjnienia kontaktów pomiędzy mieszkańcami, a szczególnie młodzieżą w obu miastach. Dyskutowano na tematy prowadzenia spotkań młodzieży o różnej tematyce, np. historycznych, artystycznych, muzycznych czy sportowych. Podczas warsztatów analizowano przepisy prawa oświatowego w obu krajach. Zajęcia warsztatowe prowadził Paweł Pilichowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Białotarsku. Dzięki doświadczeniu prowadzącego panel konferencyjny i praktykom Anne Widera - długoletniej dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Langenfeldzie możliwa była szczegółowa analiza zagadnienia, dzielenie się wzajemnymi doświadczeniami z autopsji  i problemami występującymi we wzajemnych relacjach grupy podczas zajęć pozaszkolnych.

Nadmienić należy, że Langenfeld Rhld. prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z placówkami w swoich partnerskich miastach – we Francji, Włoszech, Irlandii, a także USA. Stąd też przekonanie Niemców o forsowaniu współpracy z Gostyninem stało się dużym wyzwaniem dla samorządu gostynińskiego.

Konferencja była współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • Delegacja z Langenfeld w Gostyninie
  • logotyp

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt