Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Boisko do minigolfa powstanie jeszcze w te wakacje

2 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta Gostynina podpisał z Panem Bogdanem Grala prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Energy Partner, umowę na budowę boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie.
Zadanie zostało dofinansowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w formie dotacji w wysokości 126.632,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Koszt realizacji całego zadania to kwota 245.000,00 zł. Różnica (118.368,00 zł) zostanie pokryta z środków własnych miasta Gostynina.
W ramach zadania powstanie boisko do minigolfa o powierzchni około 500 m2, na które składa się projektowane pole do minigolfa wraz ze ścieżką oraz dodatkową zielenią w postaci nasadzeń i trawnika. Boisko do minigolfa to 9 różnych torów. Do torów będzie prowadziła ścieżka. Pozostała powierzchnia zostanie obsadzona krzewami i roślinami z zabezpieczeniem gruntu geowłókniną i obsypką z kory. Termin realizacji zadania przewidziany jest do dnia 10 sierpnia 2023 r.


Boisko wzbogaci istniejącą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Gostyninie. Gra w mini golfa będzie dawać możliwość rozrywki zarówno dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, jak i dzieci. Korzystanie z niego będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 


Na przełomie ostatnich dwóch lat jest to już kolejna inwestycja w bazę sportowo-rekreacyjną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w 2022 r. oddano do użytkowania boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną do gry dla juniorów i seniorów, którego koszt budowy wyniósł 5.512.271,53 zł)

  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa
  • wizualizacja boiska do minigolfa

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt