Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Miasta Gostynina, położonego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43A.

dz. 3623/8
pow. 0,1278 ha

PL1G/00032894/2

lokal nr 9

pow. lokalu 74,31 m²
pow. I piwnicy 9,98 m²
pow. II piwnicy 14,76 m²

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni z wydzielonym schowkiem, przedpokoju oraz łazienki o pow. 74,31 m. kw.
do lokalu przynależą dwa boksy piwniczne o powierzchniach:  9,98 m² i 14,76 m²
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina, działka zlokalizowana jest na obszarze modernizacji istniejącej struktury przestrzennej o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. 

Cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi 230.000,00 zł.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu:28.02.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu:18.04.2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2023 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać w terminie do dnia 25.05.2023 r.(włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.    

Gostynin, dnia  28.04.2023 r.        

                                                                                                       

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od  28.04.2023 r do 29.05.2023 r.

 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt