Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obchody uroczystości nadania sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie

30 września 2022 roku na Rynku Miejskim w Gostyninie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła, którą sprawował kapelan mazowieckich strażaków ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski w asyście kapelana diecezjalnego ks. Andrzeja Zakrzewskiego, kapelana powiatowego ks. Andrzeja Rutkowskiego oraz proboszcza parafii p.w. św Marcina w Gostyninie ks. Krzysztofa Jończyka.

Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów na Rynek Miejski w Gostyninie, gdzie odbył się uroczysty apel, zapoczątkowany złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Borkowskiego Panu st. bryg. Arturowi Gonerze Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z pocztami sztandarowymi. Następnie podniesiona została flaga państwowa oraz odegrano Mazurka Dąbrowskiego.

Nadanie sztandaru to wyjątkowe święto, zaszczyt i honor, ponieważ nadany i wręczony Sztandar, ufundowany przez społeczność lokalną, jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za ich służbę oraz pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu gostynińskiego.

Uroczystego przekazania sztandaru dokonał Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru – Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie st. bryg. Mariusz Ostrowski. Poświęcenia sztandaru dokonał kapelan mazowieckich strażaków ks. mł. bryg. Jerzy Sieńkowski w asyście kapelana powiatowego ks. Andrzeja Rutkowskiego.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski w uznaniu ofiarnej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wkład w działania ratownicze wyróżnił „Dyplomem okolicznościowym” dziewięciu druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostynińskiego. Ceremonii wręczenia dyplomów dokonał st. bryg. Artur Gonera Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie dwóch nowych samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lucieniu. Przekazania samochodów pożarniczych dokonał st. bryg. Artur Gonera Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w asyście st. bryg. Mariusza Ostrowskiego. Poświęcenia samochodów dokonał kapelan diecezjalny ks. Andrzej Zakrzewski w asyście proboszcza ks. Krzysztofa Jończyka.

Uroczystość nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie swoją obecnością zaszczycili: st. bryg. Artur Gonera Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalna społeczność.

Tekst: st. bryg. Andrzej Ledzion

Foto: Urząd Miasta Gostynina

 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie
 • Nadanie sztandaru Komendzie PPSP w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt