Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kolejny remont kaplicy i baszty zamkowej na Wzgórzu zamkowym w Gostyninie

W dniu dzisiejszym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca remontu baszty i kaplicy na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie – etap II. Za kwotę 436.469,95 zł zostanie wykonany remont tynków elewacji frontowej zamku, tynków baszty od strony północnej oraz hydroizolacja tarasu baszty. Na powyższe zadanie Gmina Miasta Gostynina uzyskała dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zadanie będzie dofinansowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł.

W związku z widoczną potrzebą przeprowadzania remontów zabytkowego obiektu już w 2019 roku zostało zlecone opracowanie ekspertyzy budowlanej, w której określono sposób przeprowadzenia napraw z uwzględnieniem zasad sztuki konserwatorskiej. Kolejno w 2020 roku Urząd Miasta zlecił opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na prowadzenia prac przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Z uwagi na ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i możliwości finansowe budżetu miasta podjęto decyzję o realizacji zadania w etapach w miarę dostępnych środków.

W 2021 roku w etapie I udało się już wykonać konserwację zabytkowych drzwi wejściowych oraz konserwację okiennic baszty. Wartość finansowa tego zadania wynosiła 125.460,00 zł, z czego 100.000,00 zł pochodziło z dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Mamy nadzieję, iż pomimo aktualnego wzrostu kosztów robót budowlanych i trudności z pozyskaniem kompetentnych wykonawców w kolejnych etapach uda nam się przywrócić dawny blask całego obiektu - symbolu Gostynina jakim jest "Zamek Gostyniński".

  • Zamek Gostyniński
  • Zamek Gostyniński
  • Zamek Gostyniński
  • Zamek Gostyniński

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt