Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Turniej Siatkówki Kobiet

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie serdecznie zaprasza Waszą drużynę do wzięcia udziału w Turnieju Siatkówki Kobiet o puchar dyrektora "Alior Banku" w Gostyninie. Turniej odbędzie się dnia 05.03.2022r.(sobota) godz. 9.30 w hali sportowej MOSiR Gostynin ul. Kutnowska 7.

Termin zgłoszeń do dnia 28.02.2022r. na adres mailowy:

mosir.gostynin@op.pl

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

Przy udziale 4-5 drużyn systemem „każdy z każdym”

Przy udziale 6 drużyn, zespoły w wyniku losowania podzielone zostaną na dwie grupy eliminacyjne.

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

SKRÓCONY REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju udział mogą brać wyłącznie zawodniczki - amatorki. Wyklucza się udział w zawodniczek, które posiadają aktualne licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dla byłych zawodniczek po zakończeniu gry obowiązuje roczna karencja. Przepis ten nie dotyczy zawodniczek niepełnoletnich. Zawodniczki niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za pisemną zgodą rodziców /ukończone min.15 lat/.

2Maksymalna ilość drużyn w turnieju - 6.

3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w przypadku uzyskania pełnej obsady turnieju, przed upływem terminu zgłoszeń.

4. Rywalizacja w grupach odbywać się będzie systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach.

5. W fazie finałowej drużyny zagrają wg. klucza:

- drużyna, która zajęła pierwsze miejsca w grupie “A” - z pierwszą drużyną grupy “B” - finał

- drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie “A” - z drugą drużyną grupy “B” -  o m-ca III-IV

- drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach zajmują m-ca V –VI w turnieju

6. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.

7. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break.

8. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy,

za m-ca I-III medale

9. Wyróżniające się zawodniczki wskazane przez organizatora pamiątkowe statuetki.

10. Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE

NIŻEJ PODANYCH ZASAD:

dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt,

wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia zawodniczek przez kapitanów /opiekunów uczestniczących drużyn/,

przed rozpoczęciem i po zakończonym spotkaniu nie ma witania/żegnania się pod siatką zespołów i sędziów, po gwizdku sędziego wszyscy rozchodzą się do swoich ławek i na swoje pozycje,

unikać kontaktu fizycznego jak uściski, podanie ręki, „przybicie piątki”,

nie kontaktowania się z kibicami,

w strefie ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego przebywa minimalna, niezbędna liczba osób zaangażowanych w organizację meczu,

11. PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ DRUŻYN

- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:0 – 3 pkt.

- za zwycięstwo stosunkiem setów 2:1 – 2 pkt.

- za porażkę stosunkiem setów 1:2 - 1 pkt.

- za porażkę stosunkiem setów 0:2 – 0 pkt.

12. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje:

- ilość zdobytych punktów,

- bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn,

- różnica setów we wszystkich meczach,

- stosunek małych punktów.

13. Turniej rozegrany zostanie w oparciu o obowiązują aktualne przepisy PZPS.

14. Dodatkowe kary Organizatora za wyjątkowo niesportowe zachowanie się zawodniczki podczas rozgrywania zawodów: - zawieszenie /1 lub 2 mecze turniejowe/, - wykluczenie zawodniczki z turnieju.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikłe z winy uczestników.

16. Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

17. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą (art. 13 RODO 2016/679)

Administratorem danych jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

09-500 Gostynin, ul.Sportowa 1 tel. 0-24 235-33-97

Inspektorem ochrony danych osobowych w MOSiR w Gostyninie jest:

Lidia Pawlak tel. 0-24 235-33-97 , mosir.gostynin@op.pl

Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów (RODO 2016/679 art.6 pkt.1a).

Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. organizacja Turnieju Siatkówki Kobiet

Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej MOSiR oraz na stronie internetowej ligi w celach informacyjnych i promocyjnych.

Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania Turnieju Siatkówki Kobiet i potrzeby do jego realizacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 pkt.1a,b,c. Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Turnieju Siatkówki Kobiet.

  • logo MOSIR
  • logo Alior Banku w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt