Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji za nami

27 stycznia 2022 roku w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Porządek sesji zdominowały informacje miejskich instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. Ponadto przedstawiono Radzie Miejskiej informację o wysokości i przeznaczeniu środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.

Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina. Zaproponowano miejsce na południowym parkingu za galerią handlową i chociaż na planie strefa Targu Rolnego zajmować będzie 12 miejsc parkingowych, to nie wyklucza się jej powiększenia w przypadku dużego zainteresowania. W wyznaczonej strefie przedmiotem handlu będą mogły być produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Przedsiębiorcy korzystający ze strefy Targu Rolnego będą zwolnieni z opłaty targowej. Handel będzie odbywał się w piątki i soboty w godzinach 6:00-16:00. Brak jest możliwości rezerwacji stanowisk.

Poddano głosowaniu uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina w 2022 roku do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu (program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Głównym celem programu Opieka wytchnieniowa jest wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, czyli wsparcia w codziennych obowiązkach, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi w ramach programu świadczone będą nieodpłatnie.

Radni niemal jednogłośnie głosowali za uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1 (regulaminu zbiorczego, obejmującego wszystkie obiekty znajdujące się na stadionie, w związku z czym tracą moc dwie uprzednio obowiązujące uchwały: nr 198/XL/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. oraz nr 60/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.).

Podjęto uchwały zmieniające: uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 oraz Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie pn. Realizacja projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI NR 1 (ustalono środki na zadanie w kwocie 112.600,00 zł. Uchwałą Budżetową natomiast zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 394.600,00 zł na realizację projektów pn. Laboratoria przyszłości, realizowanych w SP1, SP3 i SP5 (Zespół Szkolno-Przedszkolny).

 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • _DSC0097
 • XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt