Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu

Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), informuje, że przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, pokój nr 213, na dzierżawę części działki oznazonej numerem ewidencyjnym 2645 o powierzchni 150 m. kw. położonej w Gosyninie przy ulicy Rynek z przeznaczeniem pod prowadzenie ogródka letniego, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00025037/5, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena wywoławcza stanowiąca miesięczny czynsz za dzierżawę wynosiła – 1.800,00 złotych.

Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu.

Najwyższą cenę za czynsz dzierżawny podczas przetargu zaoferowano w wysokości 1.820,00 złotych.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl.

 

Gostynin, dnia 28 grudnia 2021 roku.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt