Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”.

Realizacja zadania musi polegać na:

 • zorganizowaniu działalności Punktu od poniedziałku do piątku, minimum 3 godz. dziennie – z uwzględnieniem jak największej dostępności dla odbiorców zadania;
 • w programie Punktu należy uwzględnić następujące zadania:
  1. poszerzenie oferty pomocy osobom uzależnionym poprzez realizację programów mających naukowo dowiedzioną skuteczność tj.:
   - program ograniczania picia;
   - program redukcji szkód i inne.
  2. wspieranie osób uzależnionych po procesie leczenia i pomocy w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku i pełnienia ról społecznych;
  3. indywidualna i grupowa pomoc terapeutyczna dla osób współuzależnionych;
  4. udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się lub/i zażywają inne środki psychoaktywne;
  5. udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania, na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2021 roku włącznie (w godzinach pracy Urzędu) w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Szczegóły dot. ogłoszenia konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 142/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2021 roku.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt