Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

POM z podwyższonym kapitałem zakładowym

W dniu dzisiejszym (29.11.2021) podczas sesji Rady Miejskiej radni miejscy m.in. uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie z kwoty 167.000,00 zł do kwoty 576.000,00 zł tj. o kwotę 400.000,00 zł.

Przed przegłosowaniem uchwały Agnieszka Korytkowska - Prezes Zarządu POM, przedstawiła obecną sytuację Przedsiębiorstwa: - „Działając w imieniu POM w Gostyninie w porozumieniu z Radą Nadzorczą, złożyłam wniosek o dokapitalizowanie Spółki. W trakcie 9 lat istnienia, Spółka funkcjonowała na miarę swoich możliwości sprzętowych, finansowych, lokalowych i kadrowych, realizując w ograniczonym zakresie zadania dotyczące gospodarowania odpadami. Spółka nie przyniosła nigdy straty, a ostatnie dwa lata udowadniają, że jest możliwość rozwoju przedsiębiorstwa z korzyścią dla Gostynina i jego mieszkańców. POM dysponuje obecnie 3 śmieciarkami. Aby spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, została zawarta umowa dzierżawy na kolejny sprzęt – pojazd bez funkcji kompaktującej. Dalsze perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa są jednak ograniczone, przede wszystkim z powodu braku samodzielnych możliwości finansowych w tym zakresie. Najefektywniejsza dla Gostynina wizja rozwoju Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta, czyli przystępowanie samodzielne Spółki do przetargów na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, wymaga dalszej modernizacji i rozbudowy parku samochodowego, zmian lokalowych oraz zwiększenia zatrudnienia. Rozwój w tym kierunku zapewniłby utrzymanie całości zysków z gospodarki odpadami w mieście, a w kolejnym etapie generowanie zysków z terenów okolicznych samorządów”.

  • Prezes Spółki POM podczas sesji RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt