Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabory wniosków w LGD Aktywni Razem

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem
1) Realizacja projektów międzypokoleniowych
limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.
(konkurs nr 1/2021/G),
Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami
2) Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców
limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.
(konkurs nr 2/2021/G)
Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!
3) Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru
limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 17 500,00 EUR., tj. 70 000 zł.
(konkurs nr 3/2021/G)
Kwota grantu: od 1 250,00 EUR do 2 500,00 EUR, tj. 5 000,00 zł do 10 000,00 zł. po
kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

-----------------------------------

Termin składania wniosków: od 18 listopada do 17 grudnia 2021 roku do godziny 15:00.

Więcej informacji: http://aktywnirazem.pl/6528/ogloszenie-o-naborach-grantowych-1-2021-g-2-2021-g-3-2021-g/

  • LGD Aktywni Razem

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt