Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 28 października 2021 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej  -  VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów. 
5. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie:
   1) rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie,
   2) kierunki rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie.
6. Informacja dyrektorów przedszkoli o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/2021;
   1) Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie,
   2) Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
   3) Przedszkole nr 5 w Gostyninie,
   4) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie.
7. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynina: Pagórek. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 59/XII/20215 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
13. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
14. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2022 rok.  
15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
17. Informacja związana z analizą złożonych oświadczeń majątkowych.
18. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt