Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Podpisanie umowy przez Burmistrza dot. ulicy A. Małkowskiego i Hubalczyków

17 czerwca br. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał umowy z firmami HYDROPOL Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych S.A. na zadanie„Budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap I oraz budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”.

Część I zadania, dotycząca budowy ul. Andrzeja Małkowskiego, obejmuje przede wszystkim:

- budowę jezdni ul. Małkowskiego i skrzyżowania z ul. Czapskiego,

- budowę chodników, zjazdów,

- budowę kanalizacji deszczowej będącej częścią drogi wraz z przepompownią,

- zabezpieczenie istniejących sieci,

- wymianę istniejących przepustów (rozbudowa i przebudowa),

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

 

Część II z kolei, dotycząca ul. Hubalczyków, obejmuje:

- budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów,

- budowę kanalizacji deszczowej będącej częścią drogi wraz z przepompownią,

- zabezpieczenie istniejących sieci,

- likwidację istniejących odcinków rowów,

- wymianę istniejących przepustów,

- przebudowę instalacji wodociągowej – wymianę hydrantów,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umów wynosi 2.216.764,40 zł. Termin realizacji zadania mija 30 listopada 2021 roku.

  • ul. Andrzeja Małkowskiego
  • ul. Andrzeja Małkowskiego
  • ul. Andrzeja Małkowskiego
  • ul. Andrzeja Małkowskiego
  • ul. Hubalczyków
  • ul. Hubalczyków

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt