Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami ul. Krasickiego

We wtorek, 15 czerwca br., burmistrz Paweł Kalinowski spotkał się z mieszkańcami ulicy Krasickiego. Poinformował właścicieli nieruchomości, iż w ramach robót, które rozpoczną się 15 lipca, sfrezowana zostanie istniejąca tam nawierzchnia bitumiczna i położona nowa, wyremontowany będzie chodnik i krawężniki oraz zjazdy do posesji, uregulowane zostaną także wysokości istniejących studzienek uzbrojenia terenu. Dodał, że remont obejmuje także wykonanie z kostki brukowej nowego progu zwalniającego na jezdni w miejsce istniejącego. Na długości 8 m wykonawca, tj. firma GLOBAL SYSTEM Marcin Balcerzak, położy powierzchniowe odwodnienie liniowe, tzw. ekodren oraz wykona oznakowanie poziome jako strukturalne, grubowarstwowe przejścia dla pieszych. W obecności pracowników Gminy Miasta Gostynina przekazane zostało miejsce prowadzenia robót wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy, który przedstawił harmonogram rozpoczynających się już wkrótce prac. Burmistrz uprzedził mieszkańców o możliwości występowania czasowych utrudnień w ruchu. 

Umowa z firmą GLOBAL SYSTEM Marcin Balcerzak z siedzibą w Gostyninie na remont ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Zieloną i ulicą Ziejkową została podpisana 7 maja br., a jej koszt wyniesie 307,500 zł brutto. Warto pamiętać, że prace drogowe przy tej drodze miejskiej wykonywane będą jednocześnie z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, której inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Gostyninie.

  • Spotkanie z mieszkańcami ul. Krasickiego
  • Spotkanie z mieszkańcami ul. Krasickiego
  • Spotkanie z mieszkańcami ul. Krasickiego
  • Ul. Krasickiego przed remontem
  • Ul. Krasickiego przed remontem

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt