Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zapoznaj się z wynikami konkursu z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego. W otwartym konkursie ofert wzięło udział 6 oferentów. Wszystkie oferty spełniały kryteria formalne i merytoryczne przyjęte w konkursie. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, Burmistrz podjął następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji: 

 

Tytuł zadania publicznego

Podmiot składający ofertę

Przyznana kwota dotacji

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

 

Psychoterapia – Rozwój Osobisty, Pomoc Psychologiczna Patrycja Piwoni-Koprucka, ul. Zakładowa 12/10, 09-500 Gostynin

30.000,00 zł

Szkolne programy profilaktyczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w pandemii dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych

Psycholog Anna Dziewulska, ul. Bierzewice 61A, 09-500 Gostynin

27.990,00 zł

Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Gabinet Psychoterapii „Przystanek Zmian” Emil Grzegorek, ul. Modrzewiowa 4/2, 09-400 Płock

 

12.000,00 zł

Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu

Gabinet Psychologiczny Barbara Góralczyk ul. Zalesie 10/6, 09-500 Gostynin

10.000,00 zł

Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich

ZWROTNIK Profilaktyka Terapia Szkolenia 
Renata Brzezińska-Strzelecka
09-500 Gostynin, Halinów 8

21.700,00 zł

Warsztaty profilaktyki stresu

 

Psycholog Anna Dziewulska, ul. Bierzewice 61A, 09-500 Gostynin

22.000,00 zł

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt