Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Dzisiaj w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego miała miejsce XXXIII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, ze względu uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego obchodzone w Warszawie, nie mógł wziąć udziału w obradach.

Trwająca nieco ponad dwie godziny sesja poświęcona była przede wszystkim sprawozdaniom Burmistrza z realizacji programu „Bezpieczne Miasto” oraz „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2020. Przyjęto również informacje Burmistrza dot. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, a także ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat. Ponadto podjęto uchwały:

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,

- w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie,

- w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

- zmieniającą uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021,

- zmieniającą uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Obrady rozpoczęły się wręczeniem kwiatów i uroczystym podziękowaniem Panu Władysławowi Dziachanowi za owocne lata dotychczasowej współpracy na stanowisku prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Gostyninie, natomiast zakończyło je wzajemne składanie sobie najlepszych życzeń z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt