Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kolejna inwestycja drogowa przed nami - umowa na remont ul. Krasickiego podpisana

W dniu 7 maja 2021 roku  Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę z firmą GOBAL SYSTEM Marcin Balcerzak z siedzibą w Gostyninie przy ul. Żeromskiego 27 na wykonanie remontu drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie o wartości 307 500,00 zł brutto.

Zakres robót obejmuje:

 • remont nawierzchni ulicy Krasickiego w zakresie sfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej nawierzchni;
 • remont chodników i zjazdów – demontaż płyt chodnikowych betonowych i nawierzchni betonowych oraz nawierzchni z kostki i wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej;
 • remont krawężników – wymiana istniejących na nowe;
 • demontaż istniejących progów na jezdni i wykonanie nowego progu zwalniającego z kostki brukowej;
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
 • regulacja wysokościowa istniejących studzienek uzbrojenia terenu;
 • wykonanie na długości 8 m powierzchniowego odwodnienia liniowego – ekodren z odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni jezdni do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie oznakowania poziomego jako strukturalnego, grubowarstwowego.

Termin realizacji zadania został ustalony na 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Roboty drogowe będą odbywały się łącznie z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Krasickiego w Gostyninie”, której inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Gostyninie.

Remont  nawierzchni ulicy Krasickiego był planowany od wielu lat, ale sytuacja finansowa miasta nie pozwalała na jego rozpoczęcie. Dopiero w 2021 roku udało się zabezpieczyć środki w budżecie na powyższe zadanie.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw mieszkańcom ulicy deklarującym chęć podłączenia swojej nieruchomości do sieci gazowej, Urząd Miasta Gostynina prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa celem ustalenia warunków wybudowania sieci gazowej w przedmiotowej ulicy i liczy w tej sprawie na wspólne wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że te działania będą korzystne dla osób ubiegających się o wykonanie przyłączy gazowych.

 • ul. Krasickiego
 • ul. Krasickiego
 • ul. Krasickiego
 • ul. Krasickiego
 • ul. Krasickiego
 • ul. Krasickiego
 • ul. Krasickiego

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt