Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

I N F O R M A C J A                              

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 6 maja 2021 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy  ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

  • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2646/4 położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek,
  • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3502/2 położonej w Gostyninie przy ulicy Legionów Polskich,
  • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3135/5 położonej w Gostyninie przy ulicy Parkowej.

                                                                       

                                               Burmistrz Miasta Gostynin 
 mgr Paweł Witold Kalinowski  

 Gostynin, dnia 6 maja 2021 r.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt