Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie - sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kruk 3

      OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gostynina, położonego w Gorzewie przy  ul. Kruk 3                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Lp.

 

Położenie  nieruchomości

oznaczenie nieruchomości gruntowej

i numer księgi wieczystej

 

Opis nieruchomości

 i jej przeznaczenie

 

cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

 

 

 

1.

 

 

Gorzewo

 

ul. Kruk 3

 

 

dz. 389/20

pow. 0,2254 ha

PL1G/00031518/6

 

 

Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na parterze,

składa się z pomieszczeń komunikacyjnych, trzech pokoi, kuchni oraz łazienki z WC. Łączna powierzchnia użytkowa  lokalu mieszkalnego wynosi 70,15 m. kw. do lokalu przynależą dwa  pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku o pow. 18,70 m. kw.

Mieszkanie posiada instalacje: wodno-kanalizacyjną (woda zimna z wodociągu gminnego, woda ciepła z kotłowni na pelet lub alternatywnie na olej opałowy), centralnego ogrzewania (z kotłowni na pelet lub alternatywnie na olej opałowy) zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku).

 

 

 

85.000,00 zł.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu: 11.02.2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu: 07.04.2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym

Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2021 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać w terminie do dnia 01.06.2021 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

 

Gostynin, dnia  04.05.2021  r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                                                                                                    mgr Paweł Witold Kalinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od  04.05.2021 r do 06.06.2021 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt