Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nowe dofinansowania dla Gostynina

Miło nam poinformować, że Gostynin otrzymał kolejne dofinansowania. Tym razem Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekaże miastu w sumie 480.000,00 zł na dwa projekty, tj. na zadanie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie (I etap)” (400 tys.) oraz na zadanie pn. „Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji” (80 tys.).

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na przebudowę budynku po byłym Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów na potrzeby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie oraz na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji w Miejskim Centrum Kultury. Dokumentacja techniczna MCK obejmuje przebudowę widowni i sceny (w tym 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnością), przebudowę holu, budowę garderób, dostosowanie budynku do obecnych przepisów p.poż., wykonanie nowych toalet w strefie projektowanej lub remont i przebudowa istniejących, wykonanie niezbędnych przebudów instalacji oraz wymiana rozdzielni.

Realizacja powyższych projektów przyczyni się do poprawy infrastruktury gostynińskich instytucji kultury, które dzięki temu zwiększą swój potencjał i atrakcyjność, a co za tym idzie mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do oferty kulturalnej.

 

  • Szkoła Muzyczna w Gostyninie
  • Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt