Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości do bezpłatnego użyczenia

I N F O R M A C J A                      

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 20 kwietnia 2021 do dnia 10 maja 2021 roku na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia:
- część nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/5.


Burmistrz Miasta Gostynin
               mgr Paweł Witold Kalinowski  

Gostynin, dnia 14 kwietnia 2021 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt