Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapowiedział powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Utworzenie takiej bazy danych ma na celu zmniejszenie emisji substancji powodujących smog, a więc poprawę jakości powietrza. CEEB to narzędzie mające służyć usprawnieniu wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku, ale i przyspieszeniu podejmowania i wdrażania w życie decyzji związanych z polityką niskoemisyjną.

1 lipca – to termin, od którego należy składać deklaracje do CEEB. Dla istniejących budynków właściciele albo ich zarządcy mają na to 12 miesięcy, dla nowo powstałych termin ten skraca się radykalnie do 14 dni, licząc od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.

Informacje, które musi zawierać taka deklaracja:

- imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu oraz adres miejsca zamieszkania/siedziby;

- adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła/spalania paliw;

- liczba i rodzaj eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła/spalania paliw oraz ich przeznaczenie i rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Dodatkowo można w deklaracji umieścić numer telefonu właściciela lub zarządcy, a także adres e-mail.

 

Jak będzie można składać deklaracje?

- elektronicznie,

- w formie papierowej (osobiście zanosząc wypełnioną deklarację do odpowiedniego urzędu).

 

Złożenie deklaracji do CEEB będzie obowiązkowe. Za uchylenie się od tego możemy zostać ukarani karą grzywny. A chociaż należy liczyć się ze stosunkowo pobłażliwym charakterem sankcji (z nadzieją szybkiego zreflektowania się właścicieli/zarządców nieruchomości i wypełnienia tej deklaracji), zachęcamy do udziału w niniejszej ewidencji. Służy ona bowiem, w ostatecznym rozrachunku, poprawie jakości środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

  • Obrazek: Komin z ciemnym dymem

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt