Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Świętuj chrzest Polski i wywieś flagę

Już za dwa dni będziemy obchodzić 1055. rocznicę chrztu przyjętego przez Mieszka I. Ta ważna dla Polaków rocznica obchodzona jest w tym roku (jako święto państwowe, ustanowione ustawą 22 lutego 2019 roku) po raz trzeci.

Rok 966 jest najważniejszym z punktu widzenia polskiej państwowości, bowiem to od niego datuje się początek istnienia Polski. Zapoczątkowany wówczas proces chrystianizacji wprowadził Polan i późniejsze królestwo polskie w krąg cywilizacji chrześcijańskiej, co nie tylko odsunęło zagrożenie ze strony państw ochrzczonych, mogących motywować najazdy na ziemie Mieszka i jego następców ich pogańskim wyznaniem, ale i ułatwiło import z Europy łacińskiej rozwiązań administracyjnych, prawnych, obyczajów wyższych warstw społecznych, wymianę kulturową itd.

Wywieszając 14 kwietnia polską flagę nie tylko upamiętniamy wydarzenia sprzed ponad dziesięciu wieków, ale, co może najważniejsze, aktywnie uczestniczymy w życiu naszego narodu. Poświadczamy wówczas, że dzisiejszych obywateli Polski i przedstawicieli Polan sprzed tysiąca lat łączy ponadczasowa więź, której, jak pisał Mickiewicz, i „sto lat nie wyziębi”.

  • Wywieś Flagę - Akcja promująca Święto Chrztu Polski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt