Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

E-BUDOWNICTWO, czyli przyspieszenie procesu budowlanego

Zachęcamy do zapoznania się z nowym portalem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Za pośrednictwem rządowego serwisu e-budownictwo dostępnego na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl istnieje możliwość wypełnienia i przesłania do konkretnych urzędów wniosków związanych z procesem budowlanym. Cyfryzacja procesu budowlanego, której jednym z ważnych składowych jest opracowanie wspomnianego portalu, to krok w stronę przyspieszenia i ujednolicenia tego procesu. U założeń programu cyfryzacji leży zamiar skrócenia go o kilka do kilkunastu miesięcy.

Każdy krok na stronie jest odpowiednio opisany, a przesłanie wniosku nic nie kosztuje – wszystko odbywa się w sposób zdalny. Są trzy kroki składania wniosku:

1) wybór i wypełnienie odpowiedniego wniosku
2) logowanie do ePUAP
3) podpisanie i przesłanie wniosku do właściwego urzędu.

Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona na etapy. W tej chwili można:
- złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
- zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
- zgłosić rozbiórkę,
- złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
- złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
- zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
- zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
- złożyć wniosek o legalizację,
- złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
- złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej, będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z sekcją "Pytania i odpowiedzi" dostępnej na stronie e-budownictwa.  W razie pytań, na które nie znajdują Państwo odpowiedzi, zachęcamy do napisania na adres e-budownictwo@gunb.gov.pl.

  • E-BUDOWNICTWO, czyli przyspieszenie procesu budowlanego

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt