Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Od marca ORLIKI wznawiają działalność

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie informuje, że od dnia 01.03.2021r.(poniedziałek) po przerwie zimowej udostępnione zostaną, codziennie w niżej podanych godzinach, kompleksy boisk „Orlik”:

- przy ul. Bema 23 (SP 3)   w godz.15.00-21.00

- przy ul. Ozdowskiego 2 (SP 1)  w godz.15.00-21.00

- przy ul. Sportowej 1 (Stadion MOSiR) w godz.15.00-21.00

 

NA BOISKACH „ORLIK” OBOWIĄZUJE :

 • PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OBIEKTU,
 • HARMONOGRAMU ZAJĘĆ,
 • ORAZ ZASAD REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COViD-19.

Zapraszamy do korzystania z tej formy aktywnego wypoczynku!   

 

UWAGA!  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie przypomina korzystającym z boisk „Orlik”, że nadal obowiązują pewne ograniczenia w  funkcjonowaniu kompleksu boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”.

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym)

 1. weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 2. dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 3. zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 4. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 5. zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowychlub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danej dyscypliny sportu.             

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu  sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Na podstawie przepisów prawa obowiązuje przestrzeganie zasad higieny i kontrolowana liczba osób korzystających z boiska sportowego, aby zatrzymać rozpowszechnianie się epidemii na podstawie Ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239 i 1495 oraz 2020 poz. 284, 322, 374 i 567) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020/750)                                                                                                 

W związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z Boisk Wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Bema 23, ul. Ozdowskiego 2,  ul. Sportowa 1 w Gostyninie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych.                                                                                                

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie MOSiR.

 • ORLIK
 • ORLIK
 • ORLIK

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt