Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fundacji Animal G(h)ost przegłosowane - zmiany w budżecie

Dzisiaj, 25 lutego 2021 roku, od godziny 10:00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego miały miejsce obrady kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Oprócz radnych miasta udział wzięli m.in. prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Konrad Wilkanowicz, który informował zebranych o realizacji zadań statutowych w 2020 roku, a także o przyszłych inwestycjach, m.in. o istniejącym projekcie budowy trzech bloków mieszkalnych obok Pływalni Miejskiej. Przewiduje on, że pierwszy blok powstanie już w 2023 roku, natomiast cała inwestycja zakończona zostanie w 2026 roku.

W sali kolumnowej gościł także dyrektor MOSiRu i MOSWiZu Wiesław Adamski. W jego obecności odbyło się głosowanie nad uchwałą zakładającą zlikwidowanie zakładu budżetowego MOSiR, jednostki budżetowej MOSWiZ i utworzenie nowej wspólnej jednostki noszącej nazwę MOSiRu. Głosami większości radnych (13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się) doszło innymi słowy do połączenia tych dwóch jednostek.

Ważną uchwałę, przede wszystkim dla przedsiębiorców, podjęto (13 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się) w obecności naczelniczki Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, pani Magdaleny Świderskiej. Zadecydowano bowiem o zwolnieniu przedsiębiorców sprzedających w swoich lokalach alkohol do spożycia na miejscu z drugiej i trzeciej raty, których termin mija odpowiednio 31 maja i 30 września, opłaty za koncesję oraz o zwrocie powstałej w ten sposób nadpłaty w przypadku wpłacenia do 31 stycznia, tj. terminu płatności pierwszej raty, kwoty wyższej niż przewidywano za tę ratę. Jeśli więc ktoś wniósł w zeszłym miesiącu opłatę za cały rok, zwraca się tej osobie 2/3 tej kwoty. Propozycję uzasadniono trudną sytuacją epidemiczną, zamknięciem lokali gastronomicznych dla klientów chcących skorzystać z oferty "na miejscu" i nieuniknionymi stratami finansowymi z tym związanymi. Przewiduje się, że objętych pomocą zostanie 12 gostynińskich przedsiębiorców.

Głosowano również nad drobnymi korektami w uchwale budżetowej na 2021 rok. Doceniając pracę gostynińskiej fundacji Animal G(h)ost i dostrzegając rosnące koszty jej efektywnej działalności, podjęto decyzję o przekazaniu fundacji dodatkowych 4500 złotych. Pieniądze te stanowić będą uzupełnienie kwoty, jaką otrzymuje fundacja z "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gostynina".

  • XXX Sesji Rady Miejskiej
  • XXX Sesji Rady Miejskiej
  • XXX Sesji Rady Miejskiej
  • XXX Sesji Rady Miejskiej
  • XXX Sesji Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt