Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie sportu w Gostyninie

22 stycznia 2021 roku Burmistrz Paweł Kalinowski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lokalnych organizacji sportowych w ramach rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina. Dziś (23.02.2021r) ogłaszamy jego wyniki.

Przypomnijmy, że na rozwój sportu Gmina Miasta Gostynina przeznaczyła środki w wysokości 300 000 złotych. Pula tych pieniędzy została podzielona między dziewięć organizacji, których projekty zostały zaakceptowane. Największą otrzymaną kwotą może pochwalić się MKS Mazur Gostynin, który przeznaczy środki na szkolenie i udział swoich zawodników w rozgrywkach. Dofinansowane odmiany sportu to przede wszystkim piłka nożna, ale również: żeglarstwo, rolkarstwo, tenis stołowy, piłka ręczna, sporty walki, a nawet szachy. Informacja o dofinansowanych organizacjach, ich projektach i wysokości dofinansowania w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że oferenci zobowiązani są w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, o których mowa w VI ppkt 4, dostarczyć zaktualizowaną ofertę, w szczególności w zakresie kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Prosimy także, do dnia 2 marca, o dostosowanie zapisów II, III, IV wniosku o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu finansowego do kwoty przyznanej dotacji oraz o dostosowanie terminów realizacji projektu i dostarczenie dokumentów do Urzędu Miasta Gostynina pok. nr 306.

Decyzję rezygnacji z dotacji prosimy dostarczyć na piśmie. 

Podpisanie umów pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a klubami sportowymi nastąpi po uzupełnieniu dokumentacji i uzgodnieniu terminu. 

 

Gostynin, dnia 23.02.2021r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt