Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Dzień Nauki Polskiej

19 lutego 2020 w kalendarzu zagościło nowe święto państwowe, którego celem jest upamiętnienie dokonań polskich naukowców i ich dążeń do poznania prawdy. Z tej okazji pragniemy przypomnieć Państwu sylwetki kilku badaczy związanych z Gostyninem.

Na pierwszy plan tego przedstawienia wysuwa się wyraźnie postać Jakuba z Gostynina (1454-1506), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pod koniec życia jego rektora i wicekanclerza, wykładowcy poezji, literatury klasycznej i retoryki, później teologii, komentatora Arystotelesa i tekstów jemu przypisywanych (główne dzieło: Theoremata seu propositiones Auctoris Cansarum, wydane w 1507 r., stanowiące komentarz do Liber de Causis – Księgi o przyczynach), Ewangelii i Apokalipsy św. Jana. Jego imię nosi dziś Miejska Biblioteka Publiczna.

Gostynin obfituje w zapalonych regionalistów. Jednym z nich był Stefan Charłampowicz (1881-1970), autor broszurki Jezioro Kocioł (Gostynin 1933), w której opisywał efekt swoich wieloletnich badań tego jeziora, organizator Oddziału Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej, wieloletni dyrektor gimnazjum i nauczyciel chemii. Regionalistami byli również: Zygmunt Ejsmond (1895-1963), autor mapy warstwicowej Polski, badacz m.in. powstania styczniowego na ziemiach gostynińskich; ks. Edward Szczodrowski (1878-1930), autor pierwszej monografii Gostynina; Tadeusz Trojanowski (1933-1979), historyk-regionalista z Podgórza, autor Dziejów gostynińskiego zamku, Pożaru Gostynina w 1809 roku czy dysertacji doktorskiej Gostynin w latach 1815-1864 z 1977 roku;  Jan Matuszewski (1920-1998), regionalista-społecznik i inni.

Na pewno nie napisano o naszym regionie ostatniego słowa – warto pamiętać o aktywnych badaczach naszego regionu publikujących w czasopismach, monografiach, na forach internetowych czy też działających w terenie, bez których nasza wiedza o mieście nie stałaby na takim poziomie jak obecnie. Dlatego też dzień 19 lutego to dobra okazja, by życzyć im i wszystkim parającym się działalnością badawczą dalszych sukcesów na tej kanwie.

  • DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt