Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

I N F O R M A C J A                                                       

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od  dnia 17 lutego 2021 roku  na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

  • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2286/3 położonej w Gostyninie przy ulicy Słowackiego.

                                                                       

                                                               Burmistrz Miasta Gostynin    

                                mgr Paweł Witold Kalinowski  

   Gostynin, dnia 17 lutego 2021 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt