Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników i usuwania nadmiaru śniegu z dachów

Zima w pełni, z czego niekoniecznie cieszą się kierowcy i piesi. O ile gminy muszą zadbać o drogi miejskie, powiaty o powiatowe, i tak dalej… o tyle z chodnikami, bywa różnie. Zatem przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników bezpośrednio przylegających do danej posesji przez jej właściciela, a w przypadku domów wielorodzinnych i bloków – przez zarządcę tej nieruchomości. Za niedopełnienie tego obowiązku oprócz kary grzywny, w wypadku nabycia urazu przez osobę korzystającą z tego chodnika, grozi płatność odszkodowania.
(Mówi o tym Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4)

Kolejny zimowy obowiązek właścicieli nieruchomości, a także zarządców obiektów budowlanych to usuwanie nadmiaru śniegu, sopli lodu, czy nawisów śniegu z dachów mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na chodnikach czy ulicach przy budynku. Warto wiedzieć, że jeden metr kilkunastocentymetrowej warstwy śniegu (często mokrego lub zlodowaciałego) może ważyć do 200 kilogramów, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu około 900 kg, co może stanowić zagrożenie dla konstrukcji dachu i, przede wszystkim, mieszkańców danej nieruchomości. Szczególnie duże obiekty o płaskich dachach, (markety, hale, magazyny, szkoły itp.), z nagromadzoną dużą ilością śniegu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich użytkowników. Przy najbliższych roztopach zalegający śnieg może stanowić duże zagrożenie dla pieszych.
(Mówi o tym art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

  • Odśnieżaj dach

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt