Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zaproszenie - XXX Sesja Rady Miejskiej

W  DNIU 25 lutego  2021  ROKU  O GODZINIE 1000

W  SALI  KOLUMNOWEJ Zamku Gostynińskiego  ODBĘDĄ  SIĘ  OBRADY

 XXX  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ  -  VIII KADENCJI  

 W  GOSTYNINIE

 

Porządek sesji;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2020.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z kształtowaniem lokalnego rynku pracy w roku 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 11. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt