Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Gorzewie

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU PRZETARGU

 

            Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję, że I przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 1 lutego 2021 roku o godzinie 12:00  w sali posiedzeń nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, na sprzedaż niżej wymienionego lokalu – zakończył się wynikiem negatywnym.

  • Przetarg dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gorzewie ul. Kruk 3.

 

Niniejszą informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: umgostynin.bip.org.pl

Gostynin, dnia 11.02.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina 

mgr Paweł Witold Kalinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 12.02.2021 roku do 18.02.2021 roku

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt