Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Bezdomni w kilkunastostopniowym mrozie

Za nami kilka nocy w dwucyfrowym mrozie. Niejeden z mieszkańców bez wątpienia miał rano problem chociażby z odśnieżeniem podwórka skutego lodem czy odpaleniem samochodu. Nie groziła im jednak utrata dachu nad głową, pod którym, w cieple domowego ogniska, mogli się ogrzać. A co z bezdomnymi obywatelami naszego miasta?

Wiele zależy tutaj od woli bezdomnego. Bez jego zgody nie jest możliwe uzyskanie chociażby skierowania do schroniska. W obecnej sytuacji pogodowej formalności mają drugorzędne znaczenie – liczy się wola potrzebującego.

Niestety, najbliższa ogrzewalnia znajduje się w Płocku, a schroniska, do których gostyniński MOPS kieruje bezdomnych, są w Ożarowie Mazowieckim, Brodnicy, Płocku (dla kobiet) i Chełmży (osoby chore). Tym bardziej liczy się czas reakcji osób postronnych, dostrzegających w przestrzeni publicznej osoby potrzebujące naszej pomocy.

Nie bądźmy obojętni!

Każdy bezdomny oczywiście może zgłosić się do naszego ośrodka pomocy. Jeżeli natomiast widzimy bezdomnego, któremu grozi wychłodzenie, zgłośmy ten fakt osobiście w siedzibie MOPSu (ul. Parkowa 22) albo telefonicznie pod wybrany numer:

- 24 236 13 60
- 24 236 13 67

Do dyspozycji pozostaje również numer alarmowy policji – 997.

 

Miasta ościenne starają się pomóc bezdomnym. MOPS w Kutnie na przykład oferuje 33 tymczasowe miejsca noclegowe oraz ogrzewalnię czynną od 1 października do 30 kwietnia w godzinach 16:00-8:00; Płock natomiast oferuje kilka punktów noclegowych, m.in. przy ulicy Misjonarskiej 22 i Sienkiewicza 54.

Gostyniński MOPS świadczy następującą pomoc na rzecz osób bezdomnych:

- pomoc pieniężna świadczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- pomoc niepieniężna, np. zasiłek celowy w naturze, gorące posiłki w Jadłodajni Miejskiej,

- pomoc rzeczowa np. skierowanie do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- praca socjalna mająca na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji i usamodzielnieniu się przy wykorzystaniu narzędzi takich jak kontrakt socjalny oraz indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

- poradnictwo,

- rozpoznawanie potrzeb osób bezdomnych w ramach cyklicznych patroli miejsc niemieszkalnych we współpracy z Policją,

- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

- skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych lub do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  • zdjęcie bezdomnego

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt