Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Porządek sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 1000 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXVIII sesji Rady  Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 z uwzględnieniem:
 • odczytania projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytania wniosków komisji stałych,
 • odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,
 • głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 z uwzględnieniem:
 • odczytania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytania wniosków komisji stałych,
 • odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 • dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,
 • głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.
 1. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
 2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miasta Gostynina.
 4. Przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder /-/

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt