Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady XV Sesji Rady Miejskiej

W dniu 24 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad

 3. Wręczenie stypendiów miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów

 4. Wręczenie medalu „Za zasługi dla miasta Gostynina”

 5. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta

 6. Interpelacje i zapytania radnych

 7. Bezrobocie w Gminie Miasta Gostynina:

 • informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań statutowych

 • informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych ze zwalczaniem bezrobocia

       8. Sport w Gminie Miasta Gostynina:

 • informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych oraz Pływalni Miejskiej o funkcjonowaniu jednostek

 • informacja Burmistrza Miasta o funkcjonowaniu Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego

 • informacja Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Gostynin o funkcjonowaniu klubu

 • informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA Gostynin o funkcjonowaniu klubu

 • informacja Prezesa Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Handball Team SKRWA Gostynin o funkcjonowaniu klubu

 • informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń Team o funkcjonowaniu klubu

 • informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Education Gostynin o funkcjonowaniu klubu

      9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok

    10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolonym 2018/2019

    11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

    12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

    14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina

    15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

   16. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych w roku 2020

   17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020

   18. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2020

   19. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2020 rok

   20. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

   21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2020 rok

   22. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

   23. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

   24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

   25. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

   26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w tym do Wydziału Pracy

   27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie

   28. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie

   29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

   30. Sprawy różne

   31. Zamknięcie obrad.

 • Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt