Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok

Zarządzenie Nr 154/2018
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 12 grudnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) w związku z § 11 załącznika nr 1 do uchwały nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 12 grudnia 2018 r. ogłasza się wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz rekomendowanych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta Gostynina stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/2018
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wyniki konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.


 

W dniu 12 grudnia 2018 r. Komisja Skrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 152/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 grudnia 2018 r. zakończyła liczenie i weryfikację głosów oddanych na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów oddanych na projekt

ważnych

nieważnych

1

Trampoliny na placach zabaw w Gostyninie

153

3

2

Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek

240

7

3

Open Camp Gostynin

0

0

4

Modernizaja placu zabaw przy ulicy Targowej w Gostyninie

92

4

5

Akademia małego mistrza "Mmaluch"

195

7

6

Audio Video Festiwal – festiwal twórczości audiowizualnej

51

2

7

BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu teatralnego i widowiska teatralno-cyrkowego

449

5

8

"I Ty możesz pływać"

195

5

9

I Memoriał Piłkarski im.mec Mieczysława Święcickiego w Gostyninie

124

1

10

"Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II

338

0

11

"Kulturalny Tydzień Bibliotek"

172

3

12

Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim "II wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"

1054

20

13

Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina:"Roller- Nightskating w Gostyninie"

562

9

14

I Międzypokoleniowe warsztaty chóralne "Et Cantor" Koncert Chóru warsztatowego oraz gościa specjalnego

41

0

15

''Muzyka, ale na poważnie" Cykl koncertów kwartetów, kwintetów i zespołów kameralnych

5

0

16

II Ogólnopolski Festiwal chórów "AVIS CANTORES" w Gostyninie

118

0

17

Wspólna strefa aktywności

260

5

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154/2018
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia
12 grudnia 2018 r.


 

WYKAZ

rekomendowanych do realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Gminie Miasta Gostynina w 201
9 roku

 

Lp.

Nazwa projektu

1

Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim "II wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"

2

Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina:"Roller- Nightskating w Gostyninie"

3

BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu teatralnego i widowiska teatralno-cyrkowego

4

"Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II

5

Wspólna strefa aktywności

6

Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek

7

Akademia małego mistrza "Mmaluch"

8

"I Ty możesz pływać"


 


 


 


 


 


 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt