Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu zakończone

Zakończono realizację zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018r.”

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż realizacja zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018r.” – w ramach Programu OZ-1”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”, została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11 017,55zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr 0323/18/OZ/D zawartej w dniu 14.11.2018r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Miasta Gostynina. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano 43 850kg - 43,850Mg wyrobów zawierających azbest oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano 2000kg – 2 Mg wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie miasta Gostynina.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 16 866,00zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie 11 017,55zł

Środki z budżetu Gminy Miasta Gostynin 5 848,45zł

Osiągnięty efekt ekologiczny (ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji) wyniósł 45 850,00kg – 45,850 Mg.

Gmina Miasta Gostynina planuje ubiegać się w 2019 r. o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków (pokrycia dachowe), stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mieszkańcy zainteresowani wsparciem finansowym w tym zakresie, proszeni są o zgłaszanie się do:


Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Gostynina
ul. Parkowa 22
pokój nr 1

w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r.

  • logo azbest

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt