Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Rozpoczynamy adaptację pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w SP5

W dniu dzisiejszym – 19 czerwca br. - została podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Pawłem Kalinowskim, a firmą „BUDOMAX” Wojciech Przybylski z siedzibą w Gostyninie, na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie na potrzeby punktu przedszkolnego.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: dostarczenie kosztorysu zgodnych z SIWZ, przygotowanie terenu robót, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dostarczenie środków technicznych, wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy – do 20 sierpnia 2018r.

Koszt przedsięwzięcia – 799.253,41 zł.

 

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3719,Adaptacja%20pomieszcze%C5%84%20Szko%C5%82y%20Podstawowej%20Nr%205%20w%20Gostyninie%20na%20potrzeby%20punktu%20przedszkolnego

  • Adaptacja pomieszczeń w SP5

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt