Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wyborze ofert

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji, w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Wysokość przyznanych dotacji przedstawia poniższy załącznik.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt IX ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

 

 

 

  • -

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt