Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

II konkurs na rozwój sportu w 2018 ogłoszony

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2018 roku.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2018 – do dnia 22.06.2018 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, pok. nr 208.

W załączeniu:

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt