Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przetarg na najem lokalu w budynku przy 3 Maja

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 3 Maja nr 30 w Gostyninie

  1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy podmiot spełniający wymogi formalno-prawne określone w Regulaminie Przetargu.

  2. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 3.

  3. Przetarg obejmuje lokal użytkowy położony w budynku przy ul. 3 Maja nr 30 w Gostyninie, składający się z czterech izb o powierzchni użytkowej 76,15 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, w.c., wod-kan., ciepłą wodę.

    W lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla mieszkańców budynków.

  4. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

  5. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 lokalu wynosi 7,00 zł + podatek VAT.

  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 110,00 zł, które upoważnia do brania udziału w przetargu.

  7. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 maja 2018 r. na konto 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godz. 1300. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.

8. Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl

9. Bliższe dane dotyczące przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Miasta Gostynina, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa nr 22 pokój nr 5, tel. 236-07-43, gdzie można również zapoznać się z treścią umowy najmu lokalu użytkowego i pobrać wymagane wzory oświadczeń. Oględziny lokalu przeznaczonego do wynajęcia nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , ul Parkowa 22, pokój nr 5, tel. 24 2360743.

Gostynin, 2018-04-20


 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt