Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o naborze do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w okresie od października do grudnia 2021 r. będzie realizowało program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Aktualnie prowadzony jest nabór uczestników do programu.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne, Policję, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Pomocy Społecznej i kuratorów, a także osoby zgłaszające się dobrowolnie, które chcą zmiany i polepszenia relacji w rodzinie.

Celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest m.in.:
- powstrzymanie stosowania przemocy przez sprawcę,
- zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych,
- uzyskanie informacji i umiejętności rozpoznawania mechanizmów powstawania przemocy,
- nabycie umiejętności reagowania bez przemocy w sytuacjach konfliktowych i stresujących,
- kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia przemocy,
- opracowanie własnego planu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożonych użyciem przemocy,
- uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kandydaci do programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby psychicznej, muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających oraz powinni być świadomi tego, że potrzebują pomocy ze względu na używanie przemocy. 

Konsultacje oraz zajęcia w ramach programu są bezpłatne.

Kontakt z PCPR w Gostyninie: +48 24 235 22 92
e-mail: sekretariat@pcprgostynin.eu

  • PCPR w Gostyninie - informacja

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt