Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dotycząca wyniku przetargu - lokal mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU PRZETARGU

             Burmistrz Miasta Gostynina, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 11 lutego 2021 roku o godzinie 11:00  w Urzędzie Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26, pokój nr 213.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • lokalu mieszkalnego nr 47, położonego w Gostyninie przy ul. Wyszyńskiego 25, dla którego w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta PL1G/00039912/4 zakończył się wynikiem pozytywnym
  • Cena wywoławcza wynosiła 120.000,00  zł.
  • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3
  • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • Najwyższa cena zaoferowana podczas przetargu za którą sprzedano lokal wynosi – 146.400,00  zł.

 

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Gostynin, dnia 11.02.2021 r. 

 

Burmistrz Miasta Gostynina 

mgr Paweł Witold Kalinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od  12.02.2021 r. do 19.02.2021 r. 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt